Ota yhteyttä: 0500 683595, kokkola(at)toimistokalusteet.com | Hinnat alv 0%

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Oy Furniture Consuls Ltd
Y-tunnus: 1724164-4
Osoite: Kosilankatu 3, 67700 Kokkola
Sähköpostiosoite: kokkola@toimistokalusteet.com
Rekisteristä vastaava henkilö: Martti Saukko

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Oy Furniture Consuls Ltd asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, mahdollisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä rekisteröidyille tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö
Keräämme yritysten ja henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita heidän jättämiään tietoja.
Näitä ovat esimerkiksi: Yhteystiedot, asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostitiedot, henkilötunnus, muu tunnistetieto. Asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote-, tarjous- ja tilaustiedot, ostohistoria, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot. Maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot. Verkkosivustoille jätetyt kommentit ja palautteet.
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun se on tarpeen asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan verkkosivuilta yhteydenotto-, tarjouspyyntö- ja tilauslomakkeilta. Tietoja saadaan myös viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Verkkosivustolla tietoja kerätään analytiikkatyökalun avulla.

Tietolähteinä ovat myös erilaiset asiakaskontaktit, kuten henkilökohtainen myyntityö. Henkilöä informoidaan yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuunottamatta luotettavia palvelun tarjoajia, joille annamme tehtäväksi suorittaa toimintoja ja palveluita Oy Furniture Consuls Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa.
Henkilötietoja voidaan Oy Furniture Consuls Ltd:n harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille tai rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä, joiden avulla kehitämme sivustomme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Sivstomme vierailija voi halutessaan estää evästeiden käytön selainohjelmansa asetuksista.

9. Rekisterin suojaus
Oy Furniture Consuls Ltd suhtautuu vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen. Pyrimme asianmukaisin toimenpitein suojaamaan tietosi luvattomalta käytöltä. Estämme asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin palomuurien, käyttäjätunnusten, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla. Tiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän tai luotettavien yhteistyökumppaneiden palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Close Menu