Ota yhteyttä: 0500 683595, kokkola(at)toimistokalusteet.com | Hinnat alv 0%

Ohjainyksikön JC 4.1 -ohjelmaversion lisäasetukset

1. Säädä maksimi- ja minimikorkeutta*

Perusasetus RS2-rungon korkeuden säätövälille on 71-121 senttiä. HUOM! Mikäli runko pitää resetoida/nollata, se tapahtuu AINA säätövälillä 71-121 cm. Jos rungon korkeuden minimi- ja maksimimitat ovat olleet ennen resetointia toiset, ne tulee jälleen muuttaa.
Perusasetus RS3-rungon korkeuden säätövälille on 62-127 senttiä. HUOM! Mikäli runko pitää resetoida/nollta, se tapahtuu AINA säätövälillä 62-127 cm. Jos rungon korkeuden minimi- ja maksimimitat ovat olleet ennen resetointia toiset, ne tulee jälleen muuttaa.

Maksimikorkeuden uudelleen määrittely*:

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen, YLÖS/ALAS-painikkeilla.
Paina käsiohjaimen M-painiketta.
Paina käsiohjaimen YLÖSPÄIN-painiketta kerran.
LED-näyttöön syttyy ’S’.
Paina käsiohjaimen M-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy ’999’.
Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
Nyt maksimikorkeus on säädetty.

Minimikorkeuden uudelleen määrittely*:

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen, YLÖS/ALAS-painikkeilla.
Paina käsiohjaimen M-painiketta.
Paina käsiohjaimen ALASPÄIN-painiketta kerran.
LED-näyttöön syttyy ’S’.
Paina käsiohjaimen M-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy ’000’.
Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
Nyt minimikorkeus on säädetty.

Maksimi- ja minikorkeudensäätöjen poistaminen:

Paina käsiohjaimen M-painiketta kunnes LED-näyttöön syttyy ’S’
Päästä painikkeesta ja paina M-painiketta uudelleen ~ 2 sek. kunnes LED-näyttöon ilmestyy ’555’.
Nyt olet poistanut maksimi- ja minimikorkeuden säädöt. Pöydän ohjainyksikkö on palautettu perusasetuksille.

2. Käsiohjaimen lukitseminen

Lukitseminen

Paina käsiohjaimen M-painiketta kunnes (~ 8 sek.) LED-näyttöön syttyy ’S’ ja hetken päästä ’LOCK’.
Päästä irti.

Lukituksen poistaminen

Paina käsiohjaimen M-painiketta (~ 8 sek.) kunnes LED-näyttöön ilmestyy sanan ’LOCK’ tilalle numeroita. Nyt lukitus poistettu.

3. Minimikorkeuden muuttaminen*

Sähköpöydän rungon ohjausyksikköön määritellyt maksimi- ja minimikorkeudet ovat perusasetuksissa määritelty ajatuksella, että pöydän kannen paksuus on 25 mm. MIKÄLI NÄIN EI OLE (eli kansi on ohuempi tai paksumpi) ohjaiusyksikön voi resetoida.

Kannen minimikorkeuden resetointi:

Aja pöytä aivan alas, pidä ALAS-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy ’RST’ .
Pidä M-painike alhaalla kunnes näytössä alkaa vilkkumaan minimikorkeus.
NYT voit YLÖS/ALAS-painikkeellä valita kantesi kanssa todellisen minimikorkeuden.
Päästä irti YLÖS/ALAS-painikkeesta ja odota muutama sekunti kunnes näytöön ilmestyy jälleen ’RST’ ja minimikorkeuden resetointi on valmis.

4. Vikatilanteessa rungon resetointi

Vikatilanteissa näyttöön ilmestyy vikamääritelmästä kertova teksti (E01– E13?). Tällöin käsiohjaimen
painikkeet eivät toimi. Resetoidaksesi käsiohjaimen tulee…

…pitää ALAS-painiketta pohjassa kunnes näyttöön ilmestyy ’RST’.
Päästä sitten irti painikkeesta JA paina ALAS-painiketta uudelleen.
Nyt käsiohjain on resetoitu/nollattu.

5.Käsiohjaimen muistipaikkojen säätö:

KP > PSP ja toisin päin
Muuta käsiohjaimen muistipaikkapainikkeiden toiminta vakiosta KP:sta (kertapainallus) PSP:ksi (Pidä Sormi Painikkeella). Voit valita meneekö pöytä haluamaasi korkeuteen vakio säädöllä, eli KERRAN MUISTIVALINTA-PAINIKETTA PAINETTAESSA vai PITÄÄKÖ EM. PAINIKETTA PAINAA KOKOAJAN, kunnes pöytä on oikeassa korkeudessa.

Aja pöytä aivan alas, pidä ALAS-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy ’RST’.
Pidä painike 1 alhaalla kunnes näyttöön ilmestyy ’10.1’ (tarkoittaa että KP-valinta on päällä/valittuna) TAI ’10.2’ (tarkoittaa, että PSP-valinta on päällä/valittuna). Mikäli haluat muuttaa valinnan pidä painike 1 alhaalla, kunnes haluamasi valinta näkyy.
Päästä irti ja valinta on tehty.

6. Vaihda mittayksikkö cm<inch

Aja pöytä aivan alas, pidä ALAS-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy ’RST’.
Pidä painike 2 alhaalla, kunnes näyttöön ilmestyy ’10.3’ (cm) TAI ’10.4’ (inch). Valitse kumman tahdot ottaa käyttöön ja päästä irti painikkeesta valinnan kohdalla.
Valinta on tehty.

7. Törmäyksenesto-toiminnon
Herkkyyden vaihtaminen

Pidä alhalla YLÖS-painike ~ 5 sek. kunnes näyttöön ilmestyy ’RST’ .
Kun haluttu herkkyys lukema on näytöllä päästä irti painikkeesta.
Paina uudelleen YLÖS-painikkeesta ~ 5 sek. kunnes haluttu herkkyysluku ilmestyy näytölle.
Päästä irti painikkeesta ja odota ~ 5 sek. että näyttöön ilmestyy jälleen ’RST’.

Pidä ALAS-painikke alhaalla kunnes pöytä notkahtaa kevyesti alas, nousee takaisin ja pysähtyy. Nyt valinta on talletettu.

8. Muistipaikkojen tallentaminen

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen YLÖSALAS -painikeilla.
Paina M-painiketta ja näyttöön ilmestyy ’S-’
Valitse haluttu muistipaikka (1-, 2-, 3- tai 4-painike).
Valinta on talletettu.
Toista loppujen muistipaikkojen kohdalla, mikäli tarpeen.

Close Menu